Хамали България хамали професионални хамалски услуги

Хамали България » Преместване и съхранение на багаж, кашони и опаковки, хамали специалисти

Хамали България » хамалски услуги   ®   2008   Професионални хамали и хамалски   Страницата е изработена от Web дизайн България ®

Сигурно преместване на Вашите вещи от Хамали България, съхранение на багаж, кашони и опаковки

Хамали България » Етапи на преместване

Обаждане по телефона на фирма за хамали. Първата стъпка за преместването на Вашиия офис или жилище, е обаждането по телефона. Първоначалният Ви контакт ще бъде със секретарката ни. След като Ви изслуша внимателно, тя ще Ви предложи в удобен за Вас час и ден, да ви посети „хамалин отговорник”.

Посещение от „хамалин отговорник”. Неговата мисия е да направи предварителен оглед на обекта. След това той ще уточни с Вас ден и час, в които да се осъществи преместването на нашите хамали.

За офиси с повече от 3 (три) работни места е задължително да бъде направен предварителен оглед. Бъдете сигурни, че предварителният оглед е необходим. Той се прави с цел, не да губи от времето Ви, за да бъдат сведени до минимум неприятни изненади като например да ви посетят хамали, с който не желаете да работите. Освен това, колегата „хамалин отговорник”, който Ви е посетил придобива точна представа за обекта на пренасяне и въз основа на тази информация се определя количеството хамали, транспортни средства, опаковки, кашони, необходими за демонтажа.

Преди да дойде екипът от хамали. Желателно е, ако офисът, или жилището, се намира в централната част на София и паркирането е затруднено да бъде предварително осигурен лек достъп на хамалите и превозното средство до обекта. Защото не планираното и не осигурено место за паркинг затруднява и удължава работата на хамалите.

Друго, което е важно да направите, за да улесните работата на екипа от хамали и да си осигурите спокойно преместване, е да предупредите съседите от сградата за Вашето пренасяне, за да не се получат, затрудняващи работата ситуации, като например неправилно паркиран пред входа или близо до него автомобил, който се превръща в пречка за ефективната работа. Често, при такива случаи на хамалите им се налага да носят товара на многократно по-дълги разстояния от първоначално предвиденото.

Преместване в определения ден и час. В уговорения ден екип от хамали и транспортно средство пристигат при Вас. При започване на пренасянето хамалите се контролират от „технически отговорник” на групата.

На финала. След като всичко се опакова и натовари от хамалите, се прави оглед, заедно с клиента, на всички помещения и около входа на офиса (или жилището). След констатиране че всичко е натоварено от хамалите се потегля към новия обект, където мебелите ще бъдат разтоварени.

Клиентът, не трябва да забравя, че ако той ще показва пътя, шофирайки пред камиона до новото място, е нужно да се движи така, че да бъде възможно следването му, като изчаква при червена светлина на светофара и т.н.

При пристигане на хамалите на новия адрес се преглежда внимателно пътя, по който ще преминават хамалите, отстраняват се препятствията – най-често се налага да се откачат врати.
При завършването на задачата, отговорникът на екипа от хамали предава приемно-предавателен протокол, който се подписва се и от двете страни, за това че няма нарушения и забележки, че работата е извършена в срок и пр.

Цената за ползването на хамалски услуги. Тя не зависи от определени норми. Всяко преместване е специфично и зависи от сложността на изпълнението. Например преместването на метален сейф, който се извършва за много по-кратко време, отколкото един офис, може да струва повече от преместването на офиса.


Хамали Преместване Специфично преместване Транспорт Опаковане Кашони и опаковки Съхранение на багаж

Партньори Хамали транспорт кашони и опаковки Ремонти на офиса